mises.pl
Wpływ reformy zdrowotnej w Stanach Zjednoczonych na biznes ubezpieczeniowy
O przyczynach wprowadzenia oraz konsekwencjach reformy zdrowotnej w Stanach Zjednoczonych.