mirnesalispahic.com
Haruki Murakami - After Dark ~ Illusions and dreams
"Noću vrijeme protječe na način svojstven noću.“ Kakva je to magija koju Haruki Murakami upliće u svoje riječu u kratkom romanu „Kad padne noć“?