mirnesalispahic.com
William Hjortsberg - Pali anđeo ~ Iluzije i snovi
William Hjortsberg bio je jedan od onih pisaca koji su pisali samo kada su imali nešto reći. Sedamdesetih godina prošlog stoljeća izbacio je polovinu svog opusa od 8 knjiga i... Read more