mirnesalispahic.com
Clive Barker - Cabal ~ Mirnes Alispahić
U svom romanu "Cabal", Barker donosi nadrealnu, mračnu fantaziju u kojoj se prepliću erotika, horor, smrt i ljubav.