mirnesalispahic.com
Rani osvrt Pavice Veljović ~ Mirnes Alispahić
„Niz paukovu nit“ je nadrealni roman, fiktivna realnost, izmaštana stvarnost, lucidna psihodrama, ali ne između korica već u čoveku, u Seanu, Anni, Mayi, u nama čitaocima. Svojim stilom pripovedanja, sa snažnom psihološkom pozadinom i emocijom koja je sveprisutna, Alispahić nas drži u jednom bestežinskom stanju kada, svesni realne osnove po kojoj pripovedač vodi radnju, imamo ipak osećaj da se nalazimo u paralelnim svetovima i to ne podvojenim i izmaštanim već ovim u nama, zadirući duboko u prikrivene nam tame.