mirnesalispahic.com
Gdje talasi plešu uz fado ~ Mirnes Alispahić
Tražio sam I. kada sam došao u Lisabon. Lutao sam gradom u potrazi za mjems je čekala. Pratio sam zvuke fada iz kafića i restorana. Išao sam obalom pjenušavom od bijesnih talasa. Bio sam svuda, ali je nisam mogao naći.Moja potraga je trajala danima. Ponekad bi mi se učinilo da je vidim. Potrčao bih za njom samo da bih se razočarao kada bih okrenuo nepoznatu ženu. Izvinjavao sam se na slabom portugalskom.