mirnesalispahic.com
Dijamanti i hrđa sjećanja ~ Mirnes Alispahić
Ne znam ni sam zašto se prisjećam svih tih trenutaka ove noći. Toplih dodira i hladnih pogleda. Dijamanata i hrđe našeg života.