mirnesalispahic.com
Poslat ću ti poruku od krvi, kostiju i crnog perja ~ Mirnes Alispahić
Poslat ću ti poruku ove noći. Upakovat ću je u meso, kosti i crno perje i kad ti gavran sleti na prozor, kljucne kljunom u okno i probudi te, znat ćeš.