mirnesalispahic.com
U noćima poput ove kad tišina vrišti na sav glas ~ Mirnes Alispahić
U noćima poput ove kad tišina vrišti na sav glas izroni mi tvoja slika pred očima kao miraž u pustinji. A onda sjedim i čekam da noć umre jer s njenom smrću, rađa se dan čije svjetlo rastjera opsjenu tebe i ja ponovo postajem prosijedi starac lica opaljenog vjetrom i izboranog borama što nose zapise o tebi u sebi.