miq.az
QAŞQABAQLI KƏND...
Əli Mehdi Yağışdan doymuş ağaclar.Sapsarı, tökülmüş yarpaqlar.İki üzür yeri. Üzürə gedən qadınlar, üzürdən ğələn qadınlar. Qəm- qüssəni ğöz yaşındaboğan qad
Miq.AZ