minikursy.pl
Łączenie zawartości komórek - MiniKursy.pl
Excel, łatwe łączenie zawartości komórek. Konkatenacja czyli łączenie zawartości komórek w jednej komórce ułatwia pracę z danymi w arkuszu kalkulacyjnym Excel.