mindketing.com
5 กลยุทธ์ที่ควรทำในช่วงธุรกิจ กำลังโต และคู่แข่งยังน้อย - MINDKETING
THE PAIN : ถ้าระยะแรกของการทำธุรกิจพุ่งไปได้สวย แล้วซักพักกลับพลิกหน้ามือเป็นหลังมือ อะไรที่เราเผลอพลาดไป ? THE MIND : ไม่ง่ายนักสำหรับธุรกิจที่เติบโตได้อย่างรวดเร็ว จะรักษาระดับยอดขาย รายได้ไว้ตลอด เพราะธุรกิจที่โตเร็วๆ มีความ Sexy ซักพักคนอื่นก็จะเห็น คู่แข่งก็จะเข้ามา ตลาดก็เริ่มจะอิ่มตัว แล้วเราควรจะทำยังไง ให้ธุรกิจอยู่รอดปลอดภัย ในสถานการณ์แบบนี้ได้ ? การพาธุรกิจไปต่อ มีอยู่ 5 กลยุทธ์ต่อไปนี้ 1. จับกลุ่มตลาด Niche market ให้ได้หลายกลุ่ม 2. มุ่งหน้าสู่ตลาดหลัก Go Mass ไปเลย 3. รีบกอบโกย 4. กอดลูกค้าเดิมให้แน่น 5. ทำให้เกิดการใช้ซ้ำ 1.จับกลุ่มตลาด Niche market ให้ได้หลายกลุ่ม เมื่อสินค้าเป็นที่นิยม เราก็ควรจะรีบขยายฐานลูกค้าให้แน่น ถ้าไม่มีทุนทรัพย์อะไรมากมาย ก็ใช้วิธีทำการบ้านหนักๆ ศึกษาพฤติกรรมของลูกค้าในทุกมิติ จนสามารถแบ่งกลุ่มลูกค้า และ หาแรงจูงใจของลูกค้าได้ แล้วก็รีบลงมือเจาะไปทีละกลุ่ม นำเสนอสินค้าให้ตอบโจทย์ลูกค้ากลุ่มนั้นและโตไปได้อย่างมั่นคง 2. มุ่งหน้าสู่ตลาดหลัก Go MassRead More