minber.ba
Mogućnost postojanje drugih živih svjetova u svemirskim prostranstvima
Pitanje: Da li kur’ansko-hadiski tekstovi kategorično isključuju ili ostavljaju mogućnost postojanja drugih živih svjetova u svemirskim prostranstvima i kako islamski učenjaci posmatraju ovo pitanje? Odgovor: Ne postoji ni najmanji vid