minber.ba
Komentar 4. hadisa: ”Svako od vas se formira u utrobi svoje majke…”
Priredio: Nermin Avdić Od Abdullah ibn Mes'uda, radijallahu anhu, se prenosi da je rekao: „Obavijestio nas je Allahov poslanik a on je Es–Sadikul–mesduk: 'Zaista svako od vas se formira u