miljonytta.se
Absorbenter sparar pengar och miljö – Miljönytta
Absortechs absorbenter suger upp fukt inne i fraktcontainrar. Det minskar svinnet från fuktskador under transport och ger stora miljövinster.