miljonytta.se
Uppfinningar påverkar samhället. Vårt moderna liv är beroende av innovationer som i sin tur påverkar våra liv. – Miljönytta
Uppfinningar påverkar samhället - Vårt moderna liv är beroende av innovationer som gjorts under de senaste två till trehundra åren. Ångmaskinen, elkraften, förbränningsmotorn, petrokemin och datatekniken har alla lett till stark utveckling och har skapat helt nya ekonomiska och sociala mönster i samhället.