miljonytta.se
Konsumenter efterfrågar i allt högre utsträckning miljösmarta produkter. Det är bara en av många bakomliggande drivkrafter mot hållbar utveckling. – Miljönytta
Ökad miljömedvetenhet Konsumenter efterfrågar i allt högre utsträckning produkter som är mer gynnsamma ur miljösynpunkt. Företag och branscher får därigenom stimulans att utveckla miljöanpassade produkter och tjänster. Lösningarna på problemen är inte alltid enkla och kommer i framtiden säkert att bestå av en kombination av ”miljösmartare” produkter och förändrade konsumtionsmönster. Rätt miljölagstiftning Skärpt lagstiftning är …