miljonytta.se
Värmeupplöst tråd i pilotproduktion – Miljönytta
Det belgiska uppstartsbolaget Resortecs har inlett pilotförsök med en textiltråd gjord för att lösas upp vid höga temperaturer. Tråden kan förenkla klädåtervinning.