miljonytta.se
Plaståtervinning harmoniseras under svensk ledning – Miljönytta
Sverige ska driva en ny internationell arbetsgrupp inom ISO med uppgift att identifiera behoven av standarder för mekanisk och kemisk plaståtervinning.