miljonytta.se
Kretsloppslösning för näringsämnen vänder miljöproblem till vinst – Miljönytta
Miljöteknikföretaget EkoBalans avgiftar restflöden, utvinner näringsämnen och förädlar dem till gödsel som kan återföras till jordbruket.