miljonytta.se
Plaster platsar i en cirkulär ekonomi – Miljönytta
Kemisk återvinning istället för mekanisk kan göra plasten cirkulär. Nu har ett världsunikt koncept för ett plastreturraffinaderi tagits fram i Stenungsund.