miljonytta.se
Nya textilfibrer ur skummet av de gamla – Miljönytta
I Kristinehamn finns början till en cirkulär förändring av textilindustrin. Där omvandlas för första gången någonsin gamla bomullskläder till nya textilfibrer i stor skala.