miljobloggen.randler.se
Antalet solceller ökar i Sverige - Miljöbloggen
Under de senaste åren så har antalet solceller ökad effektivt med mer än 2500 procent, vilket är en helt fantastisk utveckling.