milancholt.cz
Jak začít běhat( dělat)
Tentokrát se chci trochu zmínit o přístupu ke zlepšování, ale i všeobecně k jakékoliv činnosti. K tomu účelu jsem si našel příměr. Jak začít běhat? Běžec A Začne studovat jak správně běhat. Kouká n…