mikaelhoglind.net
Svensk vindkraftsutbyggnad är en felsatsning anser 13 svenska forskare inom energiområdet
En omfattande vindkraftsutbyggnad i Sverige som redan har ett väl fungerande och fossilfritt elsystem, är obegripligt, anser 13 av Sveriges tyngsta vetenskapsmän inom klimat- och energiområdet i en…