mikaelhoglind.net
Vågkraft – en förnyelsebar energikälla bättre än vindkraft
Över 70 procent av jordens yta täcks av hav. Havet påverkas av vind som bär på enorma mängder av rörelseenergi. Vågor är gratis. Vågkraft är därför ett energislag med stor potential. Fullt utbyggd…