mikaelhoglind.net
Fuglesangs självmordsförsök onödigt – alternativmedicin levererar bot när sjukvården famlar bland symptom
Christer Fuglesangs påhopp på homeopatin känns omodern och bakåtsträvande. På gräsrotsnivå blir allt fler hjälpta av alternativmedicin när sjukvården misslyckats. Därför skickar jag mina vänner til…