mikaelhoglind.net
Bisamhällena blir färre – 70% av allt vi äter är pollinerat av insekter
Bisamhällena blir färre och det får katastrofala konsekvenser varnar forskare. I Europa har 30% av alla bisamhällen försvunnit åren 2007-2008. Många grödor i världen pollineras av bin och andra ins…