mikaelhoglind.net
Satsa på bränslesnålare fordon istället för etanolbilar
Etanolbilar i alla ära, men det finns problem med etanol (e85) som drivmedel. Låt mig få lista de problem jag kunnat identifiera med etanol för fordonsdrift. Text: Mikael Höglind. Foto på Andreas C…