mikaelhoglind.net
Koldioxidbelastningen av lokalproducerat naturbeteskött är nästan noll
Handen på hjärtat vilket kött skulle du äta om du betänker den enorma skillnaden mellan industriellt kött och naturbeteskött? Vilken kött ger dig bäst samvete att äta och har du tänkt på att koldio…