mikaelhoglind.me
MSB om barn och eld – Anlagda bränder är oftast oavsiktliga
Förr i tiden fick barnen tidigt lära sig om nyttan och faran med eld, men idag är eld inte en företeelse som barnen möter i sin vardag. Förr behövdes elden för den dagliga överlevnaden. Barn lärde …