mikaelhoglind.me
BRIS ger Sverige svidande kritik – Flyktingbarn kränks och myndigheter gör för lite nytta
BRIS är inte speciellt stolt över hur Sverige lever upp till sina åtaganden för att tillgodose barnets mänskliga rättigheter. BRIS skriver till och med att bristerna är ”smärtsamt uppenbara&#…