mikaelhoglind.me
Integrationshandledare: Tror ni verkligen att barnen nöjesflyr hit?
Integrationshandledaren Patrik Nilsson skriver om vad han anser om de som klagar på att ensamkommande barn som kommer till Sverige ibland ser äldre ut än vad de är. Spelar deras ålder någon roll me…