mikaelhoglind.me
Ersättningen till barn som sett våld i hemmet fortfarande låg
Ersättningen från Brottsoffermyndigheten till barn som erfarit våld i hemmet ökade kraftigt 2013, men bara några hundra barn årligen får ersättningen, skriver DN. Problemen är bevisföringen och för…