mikaelhoglind.me
Barnverket en rikstäckande organisation för barnens bästa
Barnverket.nu är en ideell verksamhet för att komma till rätta med vad föreningen beskriver som stora brister inom förskolan, skolan och skolbarnomsorgen i Sverige. Problemet är att barn och unga i…