mikaelhoglind.me
Åtta projekt för barn i Sverige fick anslag från kunglig stiftelse
Kronprinsessparets stiftelses gav i oktober 2013 anslag till 8 projekt som motverkar utanförskap och främjar god hälsa bland barn och unga i Sverige. I år fick 6 organisationer anslag som tidigare …