mikaelhoglind.me
Mikael Höglind: Barnperspektivet.se vill visa oss barnens synsätt
BRIS vill med Barnperspektivet.se lyfta barnens sätt att se på omvärlden, sprida och öka kunskapen om barns behov och rättigheter, stödja de vuxna i sina relationer med barn och stärka vuxna att ag…