mikaelhoglind.me
Israelisk uppfinning hjälper ungdomar med skolios
Skolios hos unga människor är en allvarlig ryggåkomma om gör ryggen krökt. Ofta stelopereras patienten, vilket innebär att ett flertal intilliggande kotor sammanfogas med hjälp av en ”stege” av tit…