mikaelhoglind.eu
Israeler och araber delar målsättning med “The Israeli Awakening”
Efter upproren i länder som : Egypten, Tunisien, Libyen, Yemen och Syrien reser sig även ett folkligt uppror i Israel och fienden är de skyhöga levnadskostnaderna och de politiker som inte agerar f…