mikaelhoglind.eu
Vad skulle hända om Israel bojkottade världen?
Trots att Israel är en av världens minsta nationer, består av öken, saknar olja, har hög arbetslöshet och är inklämd bland flera fientliga grannstater har Israel lyckats med att bli en ledande nati…