mikaelfoto.no
Merk bildene dine med opphavsrett/copyright i Lightroom
Alle bildefiler av typen jpeg kan også inneholde informasjon om bildets tekniske parametre, opptaksdato, opphavsrett osv. Denne informasjonen kalles EXIF og kan leses av de fleste programmene for b…