mijnipad.net
Bewaar je email heel makkelijk als PDF
Ieder heeft natuurlijk zijn eigen manier van archiveren. Bij ons thuis worden alle rekeningen en andere post ingescanned via de iPhone en centraal opgeslagen in een Dropbox folder (dit gaat nog wor…