mihainanu.ro
Județul Brașov în perioada interbelică. Organizare, structură etnică, industrie și agricultură - Mihai Nanu
Organizare teritorială Județul Brașov intră în componența României Mari la 1 Decembrie 1918 sub forma comitatului moștenit de la Imperiul Austroungar, cu o suprafață redusă de numai 1.491 km², județul Făgăraș având în componența sa