michalbrzezinski.org
Wideo - Światło - Czułość • Michał Brzeziński
biosemiotic art, transhuman transspecies affective language: Wideo - Światło - Czułość to Foto-Wideo-Performance podczas którego na materiale światłoczułym strumień wideo będzie odciskał niepowtarzalne obrazy. Zostaną one następnie utrwalone i rozwieszone w galerii ale podczas trwania wystawy stopniowo będą zanikać. Istnieje możliwość sprzedaży obrazów przed ich całkowitym