metalliluola.fi
Whitesnake - 1987 (1987) - Metalliluola
Whitesnake - 1987 (1987) Metalliluolan arvio, Tomi Nousiainen-Gunnar.