metalboxrecordings.com
Czech Stuka Squadron review: Tales of the Ost, Metal Forever
Vzpomínáte na film Dvoj?ata? Možná se ?lenové britských Stuka Squadron ve zp?sobu po?etí inspirovali a namíchali totální genetický koktejl. Takže na spole?né fotografii stojí v první ?ad? tatíci Ir…