metacommerce.org
Cảng quốc tế Tân Cảng - Cái Mép đón teu thứ 1 triệu trong 1 năm - Hệ thống tin tức AFC HCM
[ad_1] TCIT cùng với cảng Tân Cảng – Cái Mép (TCCT), cảng Tân Cảng – Cái Mép Thị Vải (TCTT) tạo thành cụm liên hoàn trong hệ thống cảng của Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn tại Bà Rịa – Vũng Tàu với tổng diện tích 120 ha bãi, gần 1.600 m cầu tàu,Read More