mesvakmedia.com
موسیقی انتخابات
توضیح پروژه: این فیلم در گروه اجتماعی و در بحبوحه ی انتخابات ریاست جمهوری ایده پردازی شد. هدف از این فیلم ارتقاء سطح آگاهی جامعه بوده، و نشر آن در شبکه های اجتماعی صورت پذیرفت. داستان این فیلم نواختن یک موسیقی با کل کلید های یک پیانو ست؛ که رفته