mesnetsiz.com
Bilmece
(Bu öykünün anahtar konusu, bir anda aklımıza gelen “karpuz”.) – Bu defter de ne? Salih’in sorusuyla, bakarken düşüncelere daldığım albümden kafamı kaldırmıştım. Hangi defte…