mesagerdeconstanta.ro
Consiliul Local Medgidia se întrunește în ședință ordinară! Iată punctele pe ordinea de zi » Ziarul Mesager de Constanta
ORDINE DE ZI a şedinţei ordinare a Consiliului Local Municipal Medgidia din data de 12 iulie 2018, ora 1700 I . PROIECTE DE HOTǍRÂRI privind : Aprobarea rectificării bugetului local de venituri şi cheltuieli al Municipiului Medgidia, pe anul 2018 Inițiator:Primar, Valentin Vrabie Aprobarea planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului …